Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)

(FAKULTI KEJURUTERAAN)


SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (KEJURUTERAAN SIVIL)
STPM MATRIKULASI
MAX 3.923.89
MIN 2.003.62
MEAN 2.923.06
MODE 3.00-
REC 2.75

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN
(KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KOMPUTER)
STPM MATRIKULASI
MAX 3.09-
MIN 2.67-
MEAN 2.85-
MODE 2.92-
REC 2.75

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN
(KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN SISITEM PEMBUATAN)
STPM MATRIKULASI
MAX 3.59-
MIN 2.50-
MEAN 2.85-
MODE 2.92-
REC 2.83


SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN
(KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN TELEKOMUNIKASI)
STPM MATRIKULASI
MAX 3.504.00
MIN 2.674.00
MEAN 3.054.00
MODE 3.00-
REC 3.00


(FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI SUMBER)


SARJANA MUDA SAINS DAN KEPUJIAN (BIOTEKNOLOGI SUMBER)
STPM MATRIKULASI
MAX 3.753.62
MIN 2.673.37
MEAN 3.063.50
MODE 3.00-
REC 2.92

SARJANA MUDA SAINS DAN KEPUJIAN (SAINS DAN PENGURUSAN HAIWAN)
STPM MATRIKULASI
MAX 2.833.54
MIN 2.503.54
MEAN 2.623.54
MODE 2.50-
REC 2.58

SARJANA MUDA SAINS DAN KEPUJIAN (KIMIA SUMBER)
STPM MATRIKULASI
MAX 3.254.00
MIN 2.753.94
MEAN 3.003.97
MODE 3.25-
REC 2.83

SARJANA MUDA SAINS DAN KEPUJIAN
(SAINS DAN PENGURUSAN SUMBER TUMBUHAN)
STPM MATRIKULASI
MAX 3.09-
MIN 2.58-
MEAN 2.79-
MODE 2.58-
REC 2.67SARJANA MUDA SAINS DAN KEPUJIAN (SAINS DAN PENGURUSAN AQUATIK)
STPM MATRIKULASI
MAX 2.922.59
MIN 2.17 (1) 2.59
MEAN 2.502.59
MODE 2.67-
REC 2.58


(FAKULTI SAINS KOGNITIF DAN PEMBANGUNAN MANUSIA)


SARJANA MUDA SAINS DAN KEPUJIAN (PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA)
STPM MATRIKULASI
MAX 3.75-
MIN 2.25-
MEAN2.75-
MODE 2.67-
REC 2.58


SARJANA MUDA SAINS DAN KEPUJIAN (SAINS KOGNITIF)
STPM MATRIKULASI
MAX 3.172.95
MIN 2.672.95
MEAN 2.912.95
MODE --
REC 2.84


(FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT)


SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN
(KEJURUTERAAN PERISIAN)
STPM MATRIKULASI
MAX 2.83-
MIN 2.75 -
MEAN 2.79-
MODE - -
REC 2.83


SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN (SISTEM MAKLUMAT)
STPM MATRIKULASI
MAX 3.00-
MIN 3.00-
MEAN 3.00-
MODE 3.00-
REC 3.00

SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN (SAINS KOMPUTER)
STPM MATRIKULASI
MAX 3.08-
MIN 2.58-
MEAN 2.85-
MODE --
REC 2.75

SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN
(PENGKOMPUTERAN MULTIMEDIA)
STPMMATRIKULASI
MAX 3.17-
MIN 2.92-
MEAN 3.05-
MODE 3.00-
REC 3.00

SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN
(PENGKOMPUTERAN RANGKAIAN) ,
STPM MATRIKULASI
MAX 3.583.83
MIN 2.923.83
MEAN 3.313.83
MODE --
REC 3.00
(FAKULTI EKONOMI DAN PERNIAGAAN)

Sarjana Muda Kewangan Dengan Kepujian
STPM MATRIKULASI
MAX 4.00-
MIN 2..67-
MEAN 3.57-
MODE 3.50-
REC 3.17


SARJANA MUDA EKONOMI DAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN
(EKONOMI INDUSTRI)
STPM MATRIKULASI
MAX 3.58 -
MIN 2.58-
MEAN 3.00-
MODE 3.00-
REC 2.92


SARJANA MUDA EKONOMI DAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN
(PEMASARAN)

STPM MATRIKULASI
MAX 3.84-
MIN 2.75-
MEAN 3.12-
MODE 3.25-
REC 2.92

SARJANA MUDA EKONOMI DAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN
(EKONOMI ANTARABANGSA)
STPM MATRIKULASI
MAX 3.50-
MIN 2.59-
MEAN 3.14-
MODE 3.25-
REC 2.92
(FAKULTI SENI GUNAAN DAN KREATIF)
Sarjana Muda Seni Gunaan Dengan Kepujian (Pengurusan Seni)
STPM MATRIKULASI
MAX 3.08-
MIN 2.50-
MEAN 3.76-
MODE - -
REC 2.75

SARJANA MUDA SENI GUNAAN DENGAN KEPUJIAN (SENI HALUS)
STPM MATRIKULASI
MAX 2.75-
MIN 2.50-
MEAN 2.60-
MODE 2.50-
REC 2.58

SARJANA MUDA SENI GUNAAN DENGAN KEPUJIAN (MUZIK)
STPM MATRIKULASI
MAX 2.92 -
MIN 2.30 -
MEAN 2.61 -
MODE - -
REC 2.50

SARJANA MUDA SENI GUNAAN DENGAN KEPUJIAN (SINEMATOGRAFI)
STPM MATRIKULASI
MAX 2.50-
MIN 2.50-
MEAN 2.50-
MODE 2.50-
REC 2.50


SARJANA MUDA SENI GUNAAN DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI SENIREKA)
STPM MATRIKULASI
MAX 3.25-
MIN 2.50-
MEAN 2.72-
MODE 2.50-
REC 2.58

(FAKULTI SAINS SOSIAL)


SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN
(PENGAJIAN PERANCANGAN DAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN)
STPM MATRIKULASI
MAX 3.08-
MIN 2.75 -
MEAN 2.94-
MODE 3.00-
REC 2.92

SAUJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN
(PENGAJIAN HUBUNGAN INDUSTRI DAN PERBURUHAN)
STPMMATRIKULASI
MAX 3.00-
MIN 2.67-
MEAN 2.79-
MODE 2.75-
REC 2.75

SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN
(PENGAJIAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN)
STPM MATRIKULASI
MAX 2.75-
MIN 2.75-
MEAN 2.75-
MODE 2.75-
REC2.75

SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (PENGAJIAN KOMUNIKASI)
STPM MATRIKULASI
MAX 3.33 -
MIN 2.75 -
MEAN 3.03 -
MODE - -
REC 2.92


SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (PENGAJIAN KHIDMAT SOSIAL)
STPM MATRIKULASI
MAX 3.00-
MIN 2.83-
MEAN 2.92-
MODE 2.92-
REC 2.92

SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (KAJIAN
ANTARABANGSA)
STPM MATRIKULASI
MAX 2.83-
MIN 2.75-
MEAN 2.79-
MODE 2.83-
REC 2.83
(FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN)
DOKTOR PERUBATAN
STPM MATRIKULASI
MAX 4.004.00
MIN 3.923.88
MEAN 3.923.97
MODE 3.924.00
REC

SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (KEJURURAWATAN)
STPM MATRIKULASI
MAX 3.583.77
MIN 3.083.66
MEAN 3.333.72
MODE 3.33-
REC 3.25


Comments

Popular posts from this blog

CGPA Calculation

Universiti Utara Malaysia (UUM)